Oświadczenie dotyczące wzbogacenia programu nauczania

Zapewniamy stymulujący, kreatywny, szeroki i zróżnicowany program nauczania, który daje wszystkim naszym dzieciom możliwość uczenia się na podstawie szerokiego zakresu doświadczeń, w tym wizyt poza szkołą i zapraszania gości i specjalistów do szkoły z szerszej społeczności, aby naprawdę przynieść naukę życie. Uważamy, że wszystkie dzieci należy uczyć w sposób, który pomoże im czerpać radość z nauki, a także poszerzy ich wiedzę, doświadczenie, wyobraźnię i kreatywność.

Wcześniejsze

Oprócz zwykłego dnia szkolnego oferujemy szereg zajęć pozalekcyjnych, które odbywają się w porze lunchu lub pod koniec dnia szkolnego.

Mamy nadzieję, że poprzez nasze nauczanie i naukę Twoje dziecko:

Rozwijaj i zdobywaj umiejętności czytania, pisania i matematyki.

Zrozumieć geografię, historię i środowisko obszaru, w którym żyją, oraz sposób, w jaki odnosi się to do szerszego świata.

Wypowiadaj się jasno i pewnie w mowie i piśmie.

Stań się świadomy i tolerancyjny wobec ludzi i innych ras, religii, wieku i umiejętności.

Zdobądź zwinność i koordynację fizyczną.

Naucz się wyszukiwać i zapisywać informacje.

Masz praktyczne doświadczenie w korzystaniu z technologii.

Słuchaj uważnie i zrozum, co słyszą.

Poznaj muzykę, dramat, sztukę i ruch.