Zamknięcia szkół

Obowiązujące procedury powiadamiania rodziców / opiekunów o zamknięciu szkoły .
Wiadomość tekstowa zostanie wysłana do wszystkich rodziców / opiekunów.
Wiadomość zostanie umieszczona na stronie internetowej.
Możesz również sprawdzić na stronie Rady Warwickshire:
www.warwickshire.gov.uk/schoolclosures

Możesz także sprawdzić lokalne stacje radiowe.