top of page

Obszary doskonalenia szkoły

Zidentyfikowane obszary wymagające poprawy w szkołach 2015-16

Zwiększenie% dobrego i wybitnego nauczania i uczenia się.

Wcześniejsze

Monitoruj i śledź wyniki SEND i wrażliwych uczniów, aby były bardzo skuteczne
interwencje i wsparcie zostaną dostarczone i wdrożone.

Wcześniejsze

Zwiększ swoje osiągnięcia i osiągnięcia w całej szkole.

Wcześniejsze

Rozwijaj i podnoś profil szkoły.

Wcześniejsze

Kontynuuj opracowywanie procedur oceny, śledzenia i monitorowania.

Zidentyfikowane obszary wymagające poprawy w szkole w ostatnim Ofsted 2013

Zwiększyć postępy bardziej zdolnych uczniów, zapewniając im większe możliwości
pracować niezależnie.

Wcześniejsze

Ustanowienie systemów gromadzenia informacji o postępach uczniów, które są łatwiejsze w zarządzaniu i dostępne dla wszystkich pracowników.

Wcześniejsze

Zwiększ swoje osiągnięcia w pisaniu, dając więcej okazji do pisania dłuższych prac pisemnych.

School Improvement Plan 22.23.JPG
Sch Priority.JPG
Sch Imp Plan 1819.JPG
bottom of page