top of page

Mleko w szkole

Kiedy Twoje dziecko zacznie szkołę, będzie otrzymywało darmowe mleko aż do ukończenia przez nie 5 lat.


Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko nadal dostawało mleko, możesz założyć konto w Cool Milk, które zapewnia szkołę. Zostanie on automatycznie przesłany do szkoły.


Idź do: http://www.coolmilk.com/

Cool Milk jest wiodącym brytyjskim dostawcą mleka do szkół, współpracującym z władzami lokalnymi i grupami wczesnoszkolnymi w celu dostarczania bezpłatnego i dotowanego mleka dla dzieci w przedszkolach, żłobkach i szkołach podstawowych.

bottom of page