top of page

Sports Premium

Zobacz, jak wydajemy naszą dotację Sports Premium
2020/21
Sports Premium Grant 2020/21
SP PREM IMPACT REPORT 19.20.JPG
2018/19
Stypendium Sports Premium 2018/19
2016/17
Stypendium Sports Premium 2016/17
Sports Premium Impact Report 2016/17
2019/20
Stypendium Sports Premium 2019/20
SP PREM 19.20.JPG
Raport wpływu Sports Premium 2019/20
SP PREM IMPACT REPORT 19.20.JPG
2017/18
Stypendium sportowe 2017/18
Raport wpływu Sports Premium 2017/18
2015/16
Dotacja Sports Premium 2015/16
Sports Premium Impact Report 2015/16
bottom of page